RussianGreekEnglishBulgarian

plain icon1. Εισαγωγή
1.1. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος ιστότοπου www.grecia24.gr, καλούμενου στο παρόν και ως ιστότοπου. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου www.grecia24.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία Eπισκέπτης ή Xρήστης) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου.

2. Γενικοί όροι
2.1. Ο ιστότοπος www.grecia24.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ιστότοπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ.
2.2. Επίσης ο ιστότοπος www.grecia24.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του. Ο Επισκέπτης/Χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.
 
3. Εγγραφή
3.1. Μέσω της ιστοσελίδας www.grecia24.gr παρέχονται στον Επισκέπτη/Χρήστη ολοκληρωμένες υπηρεσίες προβολής ακινήτων, είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση.. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προϋποθέτει απαραιτήτως την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού εκ μέρους του Επισκέπτη/Χρήστη, κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων του. Μόλις ο Επισκέπτης/Χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού, θα παραλάβει την επιβεβαίωση του προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γνωστοποίησε στον ιστότοπο.
3.2. Εφόσον μία επιχείρηση επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.grecia24.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που της ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του ιστότοπου και β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία της εγγραφής της, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
3.3. Για την καταχώρηση αγγελίας ακινήτου στον ιστότοπο www.grecia24.gr, είναι απαραίτητη η αγορά μονάδων (credits). Ένα (1) credit αντιστοιχεί σε καταχώρηση ενός (1) ακινήτου. Μέσω της ιστοσελίδας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα ή περισσότερα πακέτα για να προβεί στην καταχώρηση ακινήτου. Οι τιμές των πακέτων και το σύνολο των credits που περιέχει έκαστο εξ αυτών αναγράφονται στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα πακέτα που διατίθενται μέσω του ιστότοπου.

4. Παρεχόμενες πληροφορίες  - Αποποίηση ευθύνης Ιστότοπου
4.1. Ο ιστότοπος www.grecia24.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχονται στον ιστότοπο να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ιστότοπου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.
4.2. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας www.grecia24.gr παρέχονται από τρίτα πρόσωπα, όπως λ.χ. από συνεργαζόμενους δημοσιογράφους ή από τους εγγεγραμμένους χρήστες της. Ο ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους. Σε περίπτωση ανακρίβειας ή αναλήθειας των εν λόγω πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους, ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξ αυτών σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, ο ιστότοπος δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο σε ενδεχόμενη συναλλαγή που θα λάβει χώρα μεταξύ εγγεγραμμένου χρήστη της και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σε κάθε περίπτωση μη ομαλής εξέλιξης των μεταξύ τους σχέσεων.
4.3. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από τον ιστότοπο www.grecia24.gr και τις υπηρεσίες του δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του ιστότοπου εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
4.4. Η χρήση του ιστότοπου www.grecia24.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα.
4.5. Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του ιστότοπου www.grecia24.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του ιστότοπου.
4.6. Ο ιστότοπος www.grecia24.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και πληροφοριών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.
4.7. Ο ιστότοπος www.grecia24.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά, ορθογραφικά ή άλλα σφάλματα που οφείλονται σε προφανή αβλεψία των συντακτών.
4.8. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης άρθρων ή πληροφοριών από άλλες ιστοσελίδες (είτε ελληνικής προέλευσης είτε διεθνούς προέλευσης), ο ιστότοπος www.grecia24.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την πληρότητα των αναδημοσιευόμενων πληροφοριών, εφόσον ρητώς αναγράφεται ο σύνδεσμος (πηγή) από όπου αντλήθηκαν.

5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
5.1. Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.grecia24.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.
5.2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
5.3. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστότοπου www.grecia24.gr και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης, με αποτέλεσμα να μην γεννάται ουδεμία ευθύνη του ιστότοπου σε περίπτωση προσβολής τους.

6.  Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών, εγγεγραμμένων και μη.
6.1. Ο Επισκέπτης/Χρήστης που πραγματοποιεί εγγραφή στον ιστότοπο www.grecia24.gr παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό του (user account). Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί και δηλώνει ότι θα ειδοποιεί άμεσα τον ιστότοπο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του, καθώς και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
6.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας www.grecia24.gr για παράνομους ή αθέμιτους σκοπούς και ότι θα σεβαστεί όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και κανονισμούς. Επίσης, συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα κατά κανέναν τρόπο που θα βλάπτει την αποδοτικότητα, θα αλλοιώσει το περιεχόμενο ή γενικώς θα μειώσει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.
6.3. Ο Επισκέπτης/Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα διακινδυνεύσει την ασφάλεια της ιστοσελίδας www.grecia24.gr ή θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε διασφαλισμένες περιοχές ή ευαίσθητες πληροφορίες. Επίσης, αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση, έξοδο, ευθύνη, απώλεια ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων που θα προκύψουν, σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων που παρατίθενται στους παρόντες όρους χρήσης.
6.4. Ο Επισκέπτης/Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει, καταχωρεί ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου www.grecia24.gr. Ο ιστότοπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των πληροφοριών που δέχεται, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους Επισκέπτες/Χρήστες του ιστότοπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο Επισκέπτης/Χρήστης δεσμεύεται ότι θα παρέχει μόνο έγκυρες πληροφορίες στις αγγελίες ακινήτων που αναρτά και ότι θα φέρει αποκλειστικά και μόνο αυτός την ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια, αναξιοπιστία και μη εγκυρότητα αυτών, αποδεχόμενος ότι ο ιστότοπος δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο.
6.5. Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου www.grecia24.gr για: α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, β) Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του Επισκέπτη/Χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/συνδρομητή με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δ) Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/συνδρομητών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου, ε) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης, στ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών), ζ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, η) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, θ) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστότοπου, ια) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων Επισκεπτών/Χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων Επισκεπτών/Χρηστών).
6.6. Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης, είτε πραγματοποιεί εγγραφή στην ιστοσελίδα www.grecia24.gr είτε όχι, συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
6.7. Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης του ιστότοπου www.grecia24.gr που πραγματοποιεί εγγραφή στην ιστοσελίδα οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του ιστότοπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET.
6.8. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο www.grecia24.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Επισκέπτη/Χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης και ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος. Ο Επισκέπτης/Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή παραβιάζει τις προβλέψεις των ποινικών νόμων γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου, αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο Επισκέπτης/Χρήστης.
6.9. Ο Επισκέπτης/Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος www.grecia24.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους Επισκέπτες/Χρήστες που έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Eπισκέπτη/Xρήστη του ιστότοπου www.grecia24.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
7.2. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος www.grecia24.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
7.3. Ο ιστότοπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Επισκεπτών/Χρηστών του ιστότοπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από τον ιστότοπο www.grecia24.gr είναι τα ακόλουθα:
•    Ονοματεπώνυμο
•    Όνομα πατέρα και μητέρας
•    Επάγγελμα
•    Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
•    Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
•    Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
7.4. Ο ιστότοπος www.grecia24.gr δεσμεύεται ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των Επισκεπτών/Χρηστών του ιστότοπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του Επισκέπτη/Χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
7.5. Ο ιστότοπος www.grecia24.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι Επισκέπτες/Χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του ιστότοπου.
7.6. Ο Επισκέπτης/Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ιστότοπου www.grecia24.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

8. Cookies
Ο ιστότοπος www.grecia24.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, ενώ σε κάθε έξοδό του Επισκέπτη/Χρήστη από το site, αυτά διαγράφονται αυτόματα.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων
9.1. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση του ιστότοπου www.grecia24.gr θα διέπονται και θα επιλύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.
9.2. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη και του ιστότοπου www.grecia24.gr αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας, τις παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες – ειδήσεις, καθώς και τις προσφερόμενες εν γένει μέσω αυτής υπηρεσίες, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια.

10. Λοιποί όροι
10.1. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.
10.2. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους του ιστότοπου www.grecia24.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

11. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπος
Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα www.grecia24.gr αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

diadimisteite edo big2 en

kataxorisi neas aggelias enright ad en new
diadimisteite edo en
We have 1249 guests online
diadimisteite edo 3 en